Reparatii masini Whirlpool

Reparatii masini Whirlpool

ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA DE SPĂLAT

Reparatii masini whirlpool

 1.Îndepărtaţi ambalajul și controlaţi

a.Tăiaţi și îndepărtaţi plasticul în care este înfășurată.

b.Îndepărtaţi protecţia superioară și colţurile protectoare.

c. Îndepărtaţi protecţia inferioară înclinând și întorcând aparatul pe un colţ inferior posterior.

d.Deschideţi capacul prin apăsarea sa ușor în jos și ridicând mânerul. Îndepărtaţi căptușeala de amortizare din polistiren.

e.Îndepărtaţi pelicula albastră de protecţie de pe panou (în funcţie de model).

· După dezambalare asiguraţi-vă că mașina de spălat nu este deteriorată. Dacă aveţi vreun dubiu, nu folosiţi mașina de spălat.

Contactaţi Service-ul sau distribuitorul dumneavoastră local.

· Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele de ambalaj (saci de plastic, polistiren, etc.); acestea sunt potenţial periculoase.

2.Scoateţi bara pentru transport

· Mașina de spălat este prevăzută cu șuruburi pentru transport și o bară pentru transport pentru a preveni deteriorarea pe durata transportului. Înainte de a folosi mașina de spălat trebuie să scoateţi bara pentru transport (vezi “Instalarea/Scoaterea barei pentru transport”).

3.Instalaţi mașina de spălat

· Puneţi mașina de spălat pe o suprafaţă plană și stabilă.

· Reglaţi piciorușele pentru a fi siguri că mașina este stabilă și așezată uniform (vezi “Instalarea/Reglarea piciorușelor”)                   .

4.Alimentarea cu apă

· Racordaţi furtunul de alimentare cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă (vezi “Instalarea/Racordarea furtunului de alimentare cu apă”).

· Alimentarea cu apă: Numai apă rece

· Robinetul:     racord filetat de 3/4” pentru furtun

· Presiune:     100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Furtunul de evacuare

· Racordaţi furtunul de evacuare la sifon sau agăţaţi-l pe marginea unei chiuvete cu ajutorul cotului în formă de “U” (vezi “Instalarea/Racordarea furtunului de evacuare a apei”).

· Dacă mașina de spălat este racordată la un sistem intern de evacuare, asiguraţi-vă că acesta este dotat cu o supapă pentru a evita încărcarea și evacuarea simultană a apei (efect de sifonare).

6.Conexiunea electrică

· Conexiunile electrice trebuie să fie executate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile fabricantului și reglementările standard de siguranţă în vigoare.

· Caracteristicile tehnice (tensiune, energie și siguranţe) sunt prezentate pe plăcuţa indicatoare aflată în partea din spate a aparatului.

· Mașina de spălat trebuie să fie conectată la reţeaua electrică folosind numai o priză cu împământare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Împământarea mașinii de spălat este obligatorie prin lege. Fabricantul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor, derivate direct sau indirect din nerespectarea instrucţiunilor.

· Nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple.

· Înainte de a executa orice acţiune de întreţinere a mașinii de spălat deconectaţi-o de la reţeaua de curent electric.

· După instalarea aparatului, conectarea sau deconectarea de la reţeaua de alimentare electrică trebuie să fie asigurată printr-un întrerupător bipolar.

· Nu utilizaţi mașina de spălat dacă s-a deteriorat în timpul transportului. Informaţi Service-ul autorizat Whirlpool.

· Cablul de alimentare electrică poate fi înlocuit doar de Service-ul autorizat Whirlpool.

· Mașina de spălat trebuie să fie conectată la o instalaţie de pământare corespunzătoare, în concordanţă cu reglementările în vigoare. În special aparatele instalate în clădiri care au un duș sau o baie, trebuie să fie protejate cu un dispozitiv de curent rezidual diferenţial de cel puţin 30 mA. Împământarea mașinii de spălat este obligatorie prin lege. Fabricantul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor, derivate direct sau indirect din nerespectarea instrucţiunilor de mai sus.

· Mașina de spălat poate fi folosită doar pentru uzul casnic și pentru utilizările prevăzute.

Dimensiuni:

Lăţime:           400 mm

Înălţime:           900 mm

Grosime:           600 mm

PRIMUL CICLU DE SPĂLARE

Recomandăm ca primul ciclu de spălare să se execute fără rufe. Această operaţiune va îndepărta apa rămasă în mașină în timpul testării în fabrică.

 1.Deschideţi robinetul de apă.

 2.Închideţi clapele rabatabile ale tamburului.

 3.Turnaţi o mică cantitate de detergent (circa 30 ml) in dozatorul de detergenţi .

 4.Selectaţi un program scurt de spălare (vezi tabelul cu programe).

 5.Apăsaţi butonul „Pornit/Oprit”.

 MĂSURI DE PRECAUŢIE ȘI RECOMANDĂRI

 

GENERALE

1.Ambalajul

 · Materialele de ambalare sunt 100% reciclabile și poartă simbolul de reciclare . Respectaţi reglementările locale de eliminare a deșeurilor pentru înlăturarea materialelor de ambalare.

2.Indicaţii pentru economisirea energiei

 · Prin încărcarea mașinii cu cantităţile maxime de rufe recomandate, obţineţi cele mai bune rezultate din punct de vedere al consumului de energie, apă, detergent și timp.

 · Nu depășiţi dozajele recomandate de fabricant și indicate pe ambalajul detergentului.

 · Clapeta Eco – un sistem special la orificiul de ieșire – previne pierderea detergentului din tambur, evitând împrăștierea detergentului în mediul înconjurător.

 · Folosiţi „Prespălarea” doar pentru rufele foarte murdare! Economisiţi detergent, timp,apă și consum de energie dacă nu selectaţi„Prespălare” pentru rufele puţin sau normal murdare.

 · Trataţi în prealabil petele cu o substanţă de scos petele, sau înmuiaţi petele uscate în apă înainte de spălare, pentru a evita utilizarea unui program de spălare cu apă fierbinte.

 · Economisiţi energie folosind un program la 60° C în loc de 90° C sau un program la 40° C în loc de 60° C.

 · Economisiţi energie și timp prin selectarea unei viteze mari de centrifugare pentru a reduce conţinutul de apă din rufe înainte de a folosi un uscător cu tambur rotativ (pentru mașinile cu viteză de centrifugare reglabilă).

 3.Aruncarea ambalajelor și a mașinilor de spălat vechi

 · Mașina de spălat este fabricată din materiale reutilizabile. Mașina de spălat trebuie să fie aruncată respectând dispoziţiile locale pentru eliminarea deșeurilor.

 · Înainte de a o arunca, tăiaţi cablul de alimentare astfel încât mașina de spălat să nu mai poată fi conectată la reţea.

 · Îndepărtaţi detergentul din compartiment dacă aveţi intenţia să aruncaţi mașina de spălat.

 4.Protecţie pentru copii

 · Nu permiteţi copiilor să se joace cu mașina de spălat sau în interiorul acesteia.

 5.Racomandări generale

 · Nu lăsaţi mașina de spălat conectată atunci când nu este în uz. Închideţi robinetul de apă. 

· Înainte de a executa curăţarea sau întreţinerea aparatului, opriţi mașina de spălat și deconectaţi-o de la alimentarea electrică.

· Folosiţi o cârpă umedă și un detergent neutru pentru a curăţa exteriorul mașinii de spălat.

· Nu folosiţi detergenţi abrazivi.

· Nu încercaţi să forţaţi deschiderea capacului.

· Dacă este necesar, cablul electric poate fi înlocuit cu unul identic care poate fi obţinut de la Service-ul autorizat. Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de către un tehnician specializat.

6.Declaraţie de Conformitate CE

· Această mașină de spălat a fost proiectată, fabricată și distribuită în conformitate cu normele de siguranţă ale Directivelor CE:

Directiva pentru tensiuni joase 73/23/CEE

Directiva EMC (Compatibilitate

Electromagnetică) 89/336/CEE

Directiva de marcare CE 93/68/CEE

DETERGENŢII ȘI ADITIVII

Alegerea detergenţilor și aditivilor corespunzători

Alegerea detergentului depinde de:

· tipul de material (bumbac, delicate/sintetice, articole delicate, lână).

Notă: pentru spălarea lânii folosiţi numai detergenţi speciali.

· culoare;

· temperatura de spălare;

· gradul și tipul de murdărire.

Note:

Reziduurile albicioase pe materialele închise la culoare provin de la componenţii insolubili conţinuţi în detergenţii praf moderni fără fosfaţi.

Dacă observaţi această problemă, scuturaţi sau periaţi articolele afectate sau folosiţi un detergent lichid.

Păstraţi detergenţii și aditivii într-un loc sigur, uscat și departe de accesul copiilor.

Folosiţi numai detergenţi și aditivi produși special pentru mașinile de spălat de uz casnic.

Dacă folosiţi agenţi de decalcifiere, vopsele sau înălbitori, asiguraţi-vă că sunt produse adecvate pentru utilizarea lor în mașinile de spălat rufe. Agenţii de decalcifiere conţin componenţi care pot dăuna unor părţi ale mașinii de spălat.

Nu folosiţi solvenţi (terebentină, benzină , etc.).

Nu spălaţi cu mașina materiale care au fost tratate cu solvenţi sau lichide inflamabile.

Dozaj

Urmăriţi indicaţiile de pe ambalajul detergentului în ceea ce privește:

· gradul și tipul de murdărie;

· cantitatea de rufe;

– încărcătură completă: urmăriţi instrucţiunile producătorului de detergent;

– încărcarea pe jumătate: 3/4 din cantitatea folosită pentru o încărcătură completă;

– încărcătură minimă (circa 1 kg): jumătate din cantitatea folosită pentru o încărcătură completă;

· duritatea apei din zona dumneavoastră (solicitaţi informaţii la compania de distribuire a apei): apa dulce necesită mai puţin detergent decât apa dură.

Note:

Prea mult detergent poate cauza formarea excesivă de spumă, care are ca rezultat o reducere a eficienţei de spălare.

Dacă mașina de spălat detectează prea multă spumă, poate fi împiedicată efectuarea centrifugării.

Detergentul insuficent poate cauza: rufe gri, depuneri pe tambur, cuvă și pe dispozitivul de încălzire.

Când folosiţi substanţe de înmuiere, adăugaţi apă în dozatorul de detergent până la semnul „MAX” al nivelului.

Când folosiţi detergenţi pudră și lichizi cu o concentraţie mare, utilizaţi dozatorul special cu bilă sau săculeţul furnizat cu detergentul și plasaţi-l direct în tambur pentru evitarea problemelor de distribuire a detergentului.

Umplerea cu detergenţi și aditivi

Dozatorul are trei sau patru compartimente, în funcţie de model.

Turnaţi detergentul:

· Praf de spălat pentru prespălare și spălarea principală

· Praf de spălat pentru spălarea principală fără prespălare

· Substanţe pentru înmuiere și apretat, fără a depăși semnul „MAX”.

· Înălbitor, fără a depăși semnul „MAX”. (numai la modelele cu patru compartimente)

· Agent pentru îndepărtarea petelor

· Substanţe de dedurizare a apei (duritate a apei de categoria 4)

· Apret (diluat în apă)

Aveţi grijă să nu umpleţi mai mult de marcajul „MAX” al nivelului.

Nu folosiţi detergenţi lichizi pentru programele cu prespălare. Pentru programe fără prespălare și temperaturi mai mici de 40° C, este recomandată folosirea detergenţilor lichizi pentru a evita formarea de reziduuri albicioase pe rufe.


SELECTAREA PROGRAMULUI

 

 Pregătirea ciclului de spălare

1.Încărcaţi mașina, închideţi clapele rabatabile și verificaţi dacă sunt blocate corespunzător.

2.Adăugaţi detergenţi și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul “MAX” al nivelului.

Consultaţi capitolul “Detergenţii și aditivii”.

3.Rotiţi butonul selector de programe la programul dorit.

4.Rotiţi butonul de selectare a temperaturii (dacă există) până la temperatura dorită.

5.Rotiţi butonul selector de viteză de centrifugare până la viteza de centrifugare dorită. Dacă este selectată viteza de centrifugare “0”, centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare. Programul se termină cu un ciclu de evacuare.

6.Selectaţi opţiunile dorite așa cum se descrie în Tabelul cu programe.

Pornirea programului

Deschideţi robinetul și apăsaţi butonul “Pornit/Oprit”. Luminiţa indicatoare a butonului “Pornit/ Oprit” se aprinde.

Notă: Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă mașina de spălat este deconectată pe durata ciclului, programul va funcţiona din nou din punctul în care a fost întrerupt.

Terminarea ciclului de spălare

· Butonul selector de programe este pe poziţia Stop “  ”.

1.Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a opri mașina.

2.Anulaţi opţiunile.

3.Închideţi robinetul.

4.Așteptaţi deblocarea capacului (circa 1 minut).

5.Deschideţi capacul și clapele rabatabile ale tamburului și scoateţi rufele din mașină.

Schimbarea programului pe durata ciclului de spălare

1.Opriţi mașina prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit”.

2.Selectaţi noul program.

3.Porniţi programul prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit” din nou.

Pauza/Întreruperea unui program

Dacă, dintr-un motiv oarecare, doriţi să întrerupeţi programul pentru o anumită perioadă și să-l continuaţi mai târziu:

1.Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit”.

2.După pauza dorită, apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” din nou.

Anularea programului

1.Opriţi mașina prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit”.

2.Rotiţi butonul selector de programe pe poziţia “Evacuare”.

3.Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” din nou pentru a porni programul “Evacuare”


CURĂŢAREA FILTRULUI PENTRU IMPURITĂŢI

 

 Mașina de spălat este dotată cu o pompă cu auto- curăţare. Filtrul pentru impurităţi păstrează obiectele cum ar fi butoanele, monedele, acele de siguranţă etc. care au fost lăsate în rufe.

1. Scoateţi ștecherul din priză.

2. Deschideţi capacul filtrului pentru impurităţi cu o monedă.

3. Așezaţi un recipient dedesubt.

4. Rotiţi încet filtrul pentru impurităţi în sens antiorar până când mânerul este în poziţie verticală; nu-l scoateţi încă.

5. Așteptaţi până când apa este complet evacuată.

6. Desfaceţi complet filtrul pentru impurităţi și scoateţi-l.

7. Curăţaţi filtrul de orice corpuri străine.

8. Verificaţi ca rotorul pompei (în carcasa aflată în spatele filtrului pentru impurităţi) să nu fie astupat.

9. Introduceţi din nou filtrul pentru impurităţi și înșurubaţi-l complet în direcţia acelor de ceasornic până când se oprește (până când mânerul este orizontal)         .

10. Turnaţi 0,5 litri de apă în mașină prin tambur și controlaţi dacă apa nu se scurge din filtrul pentru impurităţi.

11. Închideţi capacul filtrului pentru impurităţi.

12. Reconectaţi mașina de spălat. Verificaţi filtrul pentru impurităţi dacă aparatul nu evacuează apa corect sau dacă nu reușește să efectueze ciclurile de centrifugare.

Controlaţi filtrul în mod regulat, de două sau trei ori pe an și curăţaţi-l când este necesar.

IMPORTANT: Asiguraţi-vă că apa s-a răcit înainte de a goli filtrul pentru impurităţi.


 

 

GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILORAceastă mașină de spălat este dotată cu funcţii automate de siguranţă care detectează și diagnostichează defecţiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacţionaţi corespunzător.Adeseori, în orice caz, defecţiunile detectate sunt destul de mici pentru a fi rezolvate în câteva minute.

De exemplu:Mașina de spălat nu pornește, nu se aprinde nici o luminiţă.

Verificaţi dacă:

· ștecherul mașinii de spălat este introdus corect în priza de curent.

· priza din perete funcţionează în mod corect (folosiţi o lampă de birou sau altceva asemănător).

Mașina de spălat nu pornește, dar becul pilot este aprins.

Verificaţi dacă:

· capacul mașinii de spălat este închis bine.Deschideţi-l și închideţi-l din nou.

· un program a fost selectat.

· robinetul de apă este deschis.

Mașina de spălat se oprește în timpul programului.

Verificaţi dacă:

· butonul “Oprire clătire” este apăsat: anulaţi această opţiune prin apăsarea încă o dată a butonului.

· robinetul de apă este deschis.

· pompa/filtrul pentru impurităţi sunt blocate (vezi “Curăţarea filtrului pentru impurităţi”).

· Sistemul anti-inundare poate fi activat (vezi“Defecţiune sistem anti-inundare”).

Nu se face alimentarea cu apă sau alimentarea este insuficientă.

 

Opriţi mașina de spălat prin apăsarea butonului“Pornit/Oprit” și scoateţi ștecherul din priză.

 

Verificaţi dacă:

 

· robinetul de apă este complet deschis și dacă presiunea de alimentare cu apă este suficientă.

 

· furtunul de alimentare cu apă este îndoit.

 

· filtrul cu sită al furtunului de alimentare cu apă este blocat (vezi “Curăţarea și întreţinerea”).

 

· apa din furtunul de alimentare cu apă este îngheţată.

 

· mașina de spălat are un furtun de siguranţă și supapa de siguranţă este deschisă (indicator roșu în fereastra de inspecţie a supapei de siguranţă). În acest caz înlocuiţi-

 

l cu un nou furtun de siguranţă.

 

Reconectaţi mașina de spălat.

 

Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a continua programul (nu adăugaţi detergent pentru acest program).

 

Mașina de spălat nu evacuează apa.

 

Opriţi mașina de spălat prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit” și scoateţi ștecherul din priză.

 

Verificaţi dacă:

 

· butonul “Oprire clătire” este apăsat. Anulaţi această opţiune.

 

· furtunul de evacuare este îndoit (vezi“Instalarea”).

 

· rotorul pompei este obstrucţionat (vezi“Curăţarea filtrului pentru impurităţi”).

 

· apa din furtunul de evacuare a apei este îngheţată.

 

Dacă a rămas apă în tambur, puteţi să o evacuaţi prin urmarea instrucţiunilor din capitolul “Evacuarea apei reziduale”.

IMPORTANT: Înainte de evacuare, lăsaţi apa să se răcească.Reconectaţi mașina de spălat.Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a continua programul (nu adăugaţi detergent pentru acest program). Dacă defecţiunea reapare, contactaţi Service-ul (vezi “Service-ul”)

Există reziduuri de detergent și aditivi în sertarul de detergent la terminarea spălării.

Verificaţi dacă:

· dozatorul de detergent este instalat corect și nu este blocat (vezi “Curăţarea și întreţinerea”).

· filtrul pentru impurităţi din furtunul de alimentare cu apă nu este blocat (vezi “Curăţarea și întreţinerea”).

Mașina de spălat vibrează în timpul centrifugării.

Verificaţi dacă:

· mașina de spălat este așezată uniform și toate piciorușele sunt reglate (vezi “Instalarea”);.

· bara de transport a fost scoasă. Înainte de a porni mașina de spălat, bara pentru transport TREBUIE să fie scoasă (vezi “Instalarea”).

Rezultatele centrifugării finale sunt nesatisfăcătoare.

Notă: mașina de spălat are un sistem de detecţie și corecţie a instabilităţii. Dacă au fost încărcate articole grele (un halat de baie, de exemplu), acest sistem poate reduce automat viteza de centrifugare sau poate întrerupe centrifugarea dacă detectează o instabilitate prea mare la începerea centrifugării, perntru a proteja mașina de spălat.

Formarea spumei în exces poate de asemenea împiedica centrifugarea.

Verificaţi dacă:

· rotorul pompei este obstrucţionat (vezi “Curăţarea filtrului pentru impurităţi”).

· dacă rufele sunt prea umede la terminarea programului: dacă este posibil adăugaţi alte articole de îmbrăcăminte și repetaţi ciclul de centrifugare.

· există spumă pe rufele spălate: repetaţi ciclul clătire-centrifugare și evitaţi cantităţile excesive de detergent.

Defecţiune sistem anti-inundare (în funcţie de model).

(Pompa funcţionează).

Defecţiunea sistemului anti-inundare este posibil să fi fost declanșată de:

· prea multă spumă.

· O fisură la furtunul de alimentare cu apă sau la mașina de spălat.

Opriţi mașina de spălat prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit”, scoateţi ștecherul din priză și închideţi robinetul de apă.

Înclinaţi cu atenţie mașina de spălat înainte pentru a evacua apa din cuva inferioară.

Reconectaţi mașina de spălat.

Porniţi alimentarea cu apă (dacă butonul “Pornit/Oprit” nu este apăsat, dar mașina începe să alimenteze, închideţi robinetul de alimentare cu apă și contactaţi Service-ul

autorizat).

Reselectaţi programul dorit, adăugaţi detergent, dacă este necesar, și apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a reporni programul.

Reparatii masini whirlpool

Reparatii masini whirlpool.

Reparatii masini whirlpool

Piese de schimb masini de spalat whirlpool