Reparatii masini Indesit

Reparatii masini indesit

Reparatii masini Indesit

Tel urgente :075 620 0076 / 074 515 9098 Tudor Virgil

Cititi cu atentie instructiunile continute în acest manual: veti gãsi informatii referitoare la instalare, utilizare si sigurantã.

Instalarea aparatului

Dezambalarea produsului.

Înaintea instalãrii, produsul trebuie dezambalat integral.

Reparatii masini indesit

Se vor scoate toate elementele de protectie ale aparatului, pentru transport, cum ar fi: folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi adezive, folie plastic ce acoperã integral suparfata exterioarã produsului aplicatã în mod compact cu rol de a proteja produsul având aspect adeziv, care se desface manual prin tragere de la colturile produsului sau ale elementelor produsului care pot fi protejate cu folie în asemenea fel.

Nerespectarea modalitãtii de dezambalare în mod integral, poate afecta starea produsului, pe perioada utilizãrii în mod iremediabil ceea ce poate duce la scoaterea din garantie a produsului.

Este important sã pãstrati acest manual de instructiuni si sã-l consultati în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serveste noului proprietar în vederea instalãrii, utilizãrii si remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat.

Dezambalare si nivelare

Dezambalare

1. Dezambalati masina de spãlat. Verificati ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacã este deteriorat, nu îl conectati la reteaua electricã si luati legatura cu magazinul de la care l-ati cumpãrat.

2. Îndepãrtati bolturile de fixare (4 bucãti) – a se vedea fig. alãturatã – situate pe fiecare parte a panoului din spate.

3. Introduceti capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguta cu accesorii a masinii).

4. Aceste piese trebuie pãstrate si montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului.

! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.

Nivelare

1. Instalati masina pe o suprafatã planã si rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva.

2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensati neregularitãtile, desurubând sau însurubând piciorusele de reglare; unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãseascã 2o.

O nivelare precisã conferã stabilitate masinii si evita vibratii, zgomote sau deplasãri pe durata functionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglati piciorusele astfel încât sã mentineti sub masina de spãlat un spatiu suficient pentru ventilare.

Legaturi hidraulice si electrice 

Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare, lãsati apa sã curgã pentru a se limpezi.

1. Conectati furtunul de alimentare cu apã la aparat, însurubându-l la un robinet filetat de apã rece, în partea din spate, dreaptã.

Conectarea furtunului de evacuare.

Conectati furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi la o conducta de evacuare sau la o gurã de evacuare a apei, situate între 65-100 cm de pãmânt; sau sprijiniti-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet.

Legatura electrica !

Înainte de a introduce stecherul în prizã de curent, asigurati-vã cã: Priza sã fie cu împãmântare si conform prevederilor legale;

Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a masinii, indicatã în tabelul “Date tehnice”;

Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice »; Priza sã fie compatibilã cu stecherul masinii de spãlat. În caz contrar, înlocuiti priza . ! Masina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spatiul este protejat de un acoperis, deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi si furtuni. ! Nu functioneazã la temperaturi mai mici de 16 oC. ! Dupã instalarea masinii, priza de curent trebuie sã fie usor accesibilã. !

Nu folositi prelungitoare si prize multiple. !

Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizati,ai retelei de service indicatã pe certificatul de garantie emis de producãtor. Atentie! Producatorul îsi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.

Reparatii masini indesit

Reparatii masini indesit

Piese masini de spalat indesit